ข้อมูลการอบรม

วันที่ สถานที่ หลักสูตร ประเภทผู้เข้าอบรม อายุ
10 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240013 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
24 ก.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240014 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240015 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240016 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
4 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240017 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240018 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
3 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240019 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
9 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240020 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
23 ต.ค. 2567 - 3 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240021 หลักสูตรอบรม 10 วันพิเศษ ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
6 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240022 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
20 พ.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240023 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
4 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240024 หลักสูตร 10 วัน สำหรับผู้บริหาร ฆราวาส 17 ปีขึ้นไป
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240025 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
25 ธ.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2568 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240026 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป