ข้อมูลการอบรม

วันที่ สถานที่ หลักสูตร ประเภทผู้เข้าอบรม อายุ
10 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220004 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
24 ส.ค. 2565 - 4 ก.ย. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220005 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220006 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
28 ก.ย. 2565 - 9 ต.ค. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220007 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
12 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220008 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
9 พ.ย. 2565 - 20 พ.ย. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220009 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
30 พ.ย. 2565 - 11 ธ.ค. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220010 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 ธ.ค. 2565 - 25 ธ.ค. 2565 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220011 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
28 ธ.ค. 2565 - 8 ม.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD220012 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
12 ม.ค. 2566 - 15 ม.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230001 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
25 ม.ค. 2566 - 5 ก.พ. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230002 หลักสูตรอบรม 10 วันพิเศษ ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
1 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230003 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
15 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230004 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
29 มี.ค. 2566 - 9 เม.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230005 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
12 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230006 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
26 เม.ย. 2566 - 7 พ.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230007 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
10 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230008 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
31 พ.ค. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230009 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
21 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230010 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
5 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230011 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
26 ก.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230012 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
9 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230013 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
23 ส.ค. 2566 - 3 ก.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230014 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
6 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230015 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
20 ก.ย. 2566 - 1 ต.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230016 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
6 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230017 หลักสูตรสติปัฏฐาน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
18 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230018 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
1 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230019 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
15 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230020 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
29 พ.ย. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230021 หลักสูตร 10 วัน สำหรับผู้บริหาร ฆราวาส 17 ปีขึ้นไป
13 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230022 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
27 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD230023 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 ม.ค. 2567 - 4 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240001 หลักสูตรอบรม 20 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
8 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240002 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240003 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240004 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
13 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240005 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
27 มี.ค. 2567 - 7 เม.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240006 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
10 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240007 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
1 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240008 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
15 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240009 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
30 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240010 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240011 หลักสูตรสติปัฏฐาน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
26 มิ.ย. 2567 - 7 ก.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240012 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
10 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240013 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
24 ก.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240014 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240015 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240016 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
4 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240017 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240018 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
3 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240019 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
9 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240020 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
23 ต.ค. 2567 - 3 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240021 หลักสูตรอบรม 10 วันพิเศษ ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
6 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240022 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
20 พ.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240023 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
4 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240024 หลักสูตร 10 วัน สำหรับผู้บริหาร ฆราวาส 17 ปีขึ้นไป
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240025 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
25 ธ.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2568 ธรรมตโปทา (เขาใหญ่) DTD240026 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป