ข้อมูลการอบรม

วันที่ สถานที่ หลักสูตร ประเภทผู้เข้าอบรม อายุ
14 ม.ค. 2567 - 4 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240001 หลักสูตรอบรม 20 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
8 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240002 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240003 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240004 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
13 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240005 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
27 มี.ค. 2567 - 7 เม.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240006 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
10 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240007 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
1 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240008 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
15 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240009 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
30 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240010 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
14 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240011 หลักสูตรสติปัฏฐาน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
26 มิ.ย. 2567 - 7 ก.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240012 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
10 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240013 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
24 ก.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240014 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
7 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240015 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
22 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240016 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
4 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240017 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
18 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240018 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
3 ต.ค. 2567 - 6 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240019 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
9 ต.ค. 2567 - 20 ต.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240020 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
23 ต.ค. 2567 - 3 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240021 หลักสูตรอบรม 10 วันพิเศษ ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
6 พ.ย. 2567 - 17 พ.ย. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240022 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
20 พ.ย. 2567 - 1 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240023 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี, ภิกษุ, ภิกษุณี 17 ปีขึ้นไป
4 ธ.ค. 2567 - 15 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240024 หลักสูตร 10 วัน สำหรับผู้บริหาร ฆราวาส 17 ปีขึ้นไป
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240025 หลักสูตร 3 วัน (เฉพาะศิษย์เก่า) ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป
25 ธ.ค. 2567 - 5 ม.ค. 2568 ธรรมตโปทา (ธรรมตโปทา ) DTD240026 หลักสูตรอบรม 10 วัน ฆราวาส, แม่ชี 17 ปีขึ้นไป